skip to Main Content

Acquiro

CONCEPT | DESIGN | WEB

Tijdens inspirerende presentaties, workshops en trainingen laat Victor Bonke zien dat je koud acquireren kunt léren. En dat het, met de juiste voorbereiding en tools, zelfs leuk kan zijn en nieuwe klanten oplevert.

In de nieuwe stijl heb ik het verloop van een acquisitiegesprek van koude contacten (blauw) naar warme contacten (rood) in beeld gebracht. De stijl werd verder doorontwikkeld in visitekaartjes, briefpapier, een Word-template, e-mailhandtekening, powerpoint,  RATRACEkaartjes en website.

Acquiro | Succesvol zakelijk verbinden

2024 STUDIO VET

Back To Top