skip to Main Content

Gemeente Sneek

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE | CONCEPT | DESIGN | WEB

Vanaf 2006 werkte ik met veel plezier samen met gemeente Sneek en ontwikkelde een dynamische (huis)stijl die gefaseerd ingevoerd werd.
Voor de verschillende afdelingen en communicatiemomenten van gemeente Sneek werd de nieuwe huisstijl passend ingezet. Ook de website is in die tijd door Studio Vet ontworpen. Hieronder staan enkele voorbeelden van een jarenlange samenwerking.

In 2011 is gemeente Sneek gefuseerd met vier andere gemeenten. Voor de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân heb ik alle interne en externe communicatieproducten van het fusietraject vorm gegeven.

‘Sneek, volop in actie’

2024 STUDIO VET

Back To Top