skip to Main Content

Gemeente Súdwest-Fryslân

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE | CONCEPT | DESIGN | WEB

Gemeente Súdwest-Fryslân is ontstaan in 2011 door de fusie van gemeente Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Voor deze grote nieuwe fusiegemeente heb ik het informatief logo en huisstijl ontworpen en alle interne en externe communicatieproducten vorm gegeven, gecoördineerd en samen met mijn Friese partners uitgevoerd.

Gemeente Súdwest-Fryslân | Mei innoar

LOGO-SWFfc

STUDIO VET

Judith de Vet
06 15 30 55 39
info@studiovet.nl

Back To Top